O projekcie

We wrześniu 2016 roku w naszej szkole ruszył projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

PowerSE - logo

Przygotowanie

Działania grupy projektowej zakładają między innymi, iż część nauczycieli bierze udział w wyjazdowych szkoleniach zagranicznych. Owocem tych wyjazdów będzie wiedza, która przyczyni się do powołania Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości.

Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości

Projekt Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości ma prowadzić do powołania zespołów zadaniowych, w których nauczyciele i uczniowie będą wspólnie pracowali nad przygotowaniem strategii edukacyjnych służących zwiększeniu efektywności i atrakcyjności nauczania i uczenia się. Efektem działalności pracowni będą m.in. scenariusze lekcji wykorzystujące aktywizujące metody nauczania, uwzględniające zasady dwujęzyczności w metodologii CLIL, pomoce naukowe (prezentacje, plakaty, filmy, modele przestrzenne), które będą wykorzystywane w czasie lekcji i innych zajęć prowadzonych w ZSS w Łodzi.

Pracownia będzie systematycznie publikowała przygotowane materiały w formie elektronicznego biuletynu na podstronie (Erasmus +) pod adresem lodz.salezjanie.pl/power-se.

Cele

Wszyscy członkowie zespołów zostaną zapoznani z rozmaitymi metodami pracy zespołowej, zasadami edukacji demokratycznej, regułami pracy open-space, twórczymi sposobami rozwiązywania problemów (i innymi poznanymi przez nauczycieli w czasie szkoleń odbytych w ramach projektu Erasmus +). Do Pracowni będą zgłaszane - zarówno przez nauczycieli i uczniów - propozycje tematów, zagadnień (zwłaszcza dotyczące takich przedmiotów jak: języki obce, matematyka fizyka, chemia, biologia), które są szczególnie trudne w procesie edukacji (nauczyciele mają problemy z ich wyjaśnieniem, uczniowie z ich przyswojeniem). Członkowie Pracowni będą starali się stworzyć takie narzędzia edukacyjne, które ułatwią pracę w czasie lekcji nauczycielom i uczniom.

Zamierzeniem jest stałe poszerzanie zakresu działalności Pracowni i włączanie w jej działalność nauczycieli i uczniów z innych szkół. Planowana jest także cykliczna ewaluacja funkcjonowania Pracowni we współpracy z metodykami i nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Łódzkiego.

Już dziś zapraszamy wszystkich do śledzenia działań projektowych!