Szkoła Salezjańska
im. Księdza Bosko

ul. Wodna 34

90-046 Łódź

szkola@salezjanie.lodz.pl

42 671-85-00

42 671-85-09

Znajdź nas na:

Sekretariat

Rachunki bankowe

Konto do wpłat za zajęcia dodatkowe
(do 10 dnia miesiąca)

Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
każdy uczeń posiada osobisty rachunek
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Konto Rady Rodziców
(do 10 października każdego roku)

Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
PL 39 1600 1169 1849 0738 1000 0004
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.